Promotionbåtens historik

I år stävar Promotionbåten ut på öppet hav för trettonde gången med näringslivsprofiler, politiker, beslutsfattare och opinionsbildare ombord från hela Örebro län. Men hur började det egentligen? Och varför? Låt oss ta en kort tillbakablick.

Hösten 2001 fanns det ett missnöje bland småföretagarna i föreningen Örebro Promotion. I samtal med medlemmarna hade det framkommit att de inte tyckte att de fick ut tillräcklig affärsnytta av medlemskapet i föreningen. Att tappa småföretagarna var inget alternativ. Vad behövde förändras? Samtal med ett 20-tal medlemsföretag resulterade i en lång lista med önskemål. Therése Hedén och Sven-Erik Jungander började fundera på hur önskemålen skulle genomföras.

Våren 2002 kläcktes idén om att hyra en Finlandsfärja och fylla den med seminarier, utställning och affärsmöten efter ett möte med Christer Liljenberg, dåvarande platschef för Würth. Alla i gruppen med småföretagare tyckte att idén var spännande. Det var bara ett krux. För att få hyra ett eget fartyg var man tvungen att samla 900 resenärer.

Nu kläcktes nästa idé, som varit en del av Promotionbåten ända sedan starten – andelskonceptet. En annan medlem, Olle Larsson, hade prövat detta i mindre omfattning med stor framgång. Vi fick förädla hans koncept, presenterade upplägget för medlemmarna och fick – go! Nu var det upp till bevis för medlemsföretagen. Hur det gick känner vi till.

Under 2011 gick Örebro Promotion ihop med Handelskammaren Mälardalen. Numera är det Handelskammaren som arrangerar Promotionbåten.

Oktober 2012 gjorde båten sin 10:e resa. Utvärderingen visade att det var en succé. 96% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. Företagen uppskattade att affärer gjorts för minst 50 Mkr.

Oktober 2013 öppnades båten på allvar upp även för näringslivet i Västmanland. Det blev en framgång och även nu var 96% av deltagarna var nöjda. I genomsnitt fick varje deltagare 4 nya kontakter.
Posta bilder på Instagram #Promotionbåten


Promotionbåten arrangeras av Handelskammaren Mälardalen.
© Handelskammaren Mälardalen och www.promotionbaten.se